FIRMA WALICKI

Śląski Zakład Pogrzebowy "Firma Walicki" towarzyszy Państwu w tych najtrudniejszych chwilach od wielu lat. Naszą misją jest aby ostatnie chwile każdego z nas były godne, pełne powagi i skupienia. Dokładamy wszelkich starań aby ostatnie pożegnanie z bliskimi było chwilą, która zostanie w nas na zawsze.


Oświadczenie w związku z informacjami dotyczącymi działalności Śląskiego Zakładu Pogrzebowego „FIRMA WALICKI” przekazywanymi w mediach

W związku z pojawiającymi się w mediach [programy telewizyjne nadawane przez TVN] oraz w Internecie zawierającymi nieprawdziwe, celowo zmanipulowane informacje na temat procederu bezczeszczenia zwłok jakie rzekomo miało mieć miejsce w naszej firmie, oświadczamy, iż są one jedynie próbą usunięcia nas z rynku usług pogrzebowych oraz inspirowane są przez osoby mające w ich pojawieniu się prywatny interes.

Autorzy kłamstw i pomówień, którzy nie bacząc na uczucia i cierpienie wielu osób, a mając na celu własną korzyść podjęli tak naganne działania – zostaną pozwani do sądu w celu wyciągnięcia surowych konsekwencji.
Pragniemy zapewnić wszystkie osoby, które w najtrudniejszych chwilach korzystały z usług Firmy Walicki, że świadczone były z zachowaniem najwyższych standardów, poszanowaniem uczuć i wartości. Wiele osób potwierdza to dzisiaj kierując do nas słowa wsparcia i deklarując potwierdzenie tego przed odpowiednimi służbami.
Prosimy też wszystkie osoby dotknięte tą trudną sprawą o zachowanie spokoju i nie uleganiu manipulacjom. Zapewniamy, że wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione zgodnie z prawdą, a Firma Walicki nie ma z przedstawianą sytuacją nic wspólnego.
Poniżej podajemy fakty, które w sposób precyzyjny wskazują na motywy działań autorów pojawiających się fałszywych i nieprawdziwych teorii:

 1. ŚZP przygotowuje pozwy wobec wszystkich osób, które stoją za upowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami, które narażają naszych Klientów na wątpliwości, cierpienie i przykre emocje, jednocześnie poddając wątpliwości nasze dobre imię.

 2. Podobne kroki prawne podjęte zostaną wobec osób, które rozpowszechniają takie informacje. Będziemy starać się o jak najsurowsze ukaranie winnych

 3. Film przedstawiony w mediach jest zmanipulowany ponieważ przedstawia dwa różne pomieszczenia i wprowadza odbiorców w błąd. Zdjęcia prezentowane w mediach pochodzą z innych pomieszczeń niż te w których znajdują się piece kremacyjne. Pierwsze z nich wykonano w magazynie trumien, a kolejne w chłodni, w której przechowywano ciała przywiezione do zakładu pogrzebowego w nocy

 4. Właściciel Firmy Walicki złożył w ubiegłym roku pozew rozwodowy przeciwko małżonce, co w połączeniu z rozwiązaniem przez nią wiążącej strony umowy spółki cywilnej i w konsekwencji żądaniem spłaty w kwocie 7 milionów złotych skutkowało szeregiem pomówień w mediach, instytucjach państwowych i organach ścigania.

 5. Powyższy konflikt przełożył się także na obecne zachowanie pasierbicy właściciela Firmy Walicki, która to prowadząc zakład pogrzebowy w Świętochłowicach zainteresowana jest usunięciem ojczyma z tego rynku usług pogrzebowych. Ponadto w sądzie toczy się przeciwko pasierbicy sprawa z powództwa ojczyma o zapłatę za wykonane na rzecz jej firmy kremacje, co zaostrza konflikt. Należy zważyć, iż pasierbica podająca, ze wiedziała o rzekomych nieprawidłowościach podczas kremacji w firmie ojczyma korzystała z tych usług w ramach swojej działalności gospodarczej aż do 2014 r. i nie zgłosiła też wcześniej swoich wątpliwości do żadnych służb.

 6. W Prokuraturze Rejonowej w Bytomiu toczy się śledztwo w sprawie zastraszania pracowników przez żonę właściciela firmy poprzez groźby dokonania zwolnień w przypadku odmowy wykonywania jej poleceń.

 7. Byli pracownicy firmy, którzy udzielali wywiadu zostali z niej zwolnieni w związku z nadużywaniem alkoholu w miejscu pracy.
 8. W postępowaniu przygotowawczym prowadzanym przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej, na skutek zawiadomienia w/w pracowników, w roku 2013 żona właściciela firmy zeznawała, że nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości. Podobnie zeznali wszyscy pracownicy firmy a postępowanie zostało umorzone wobec braku popełnienia czynu zabronionego. Obecnie małżonka właściciela firmy zeznaje całkowicie odmiennie a nadto posługuje się dokumentami, które jak uprzednio zeznawała uległy zniszczeniu. Pytanie jakie należy zadać - czy w 2013 roku małżonka złożyła fałszywe zeznania? Czy obecnie kłamie z powodu nieuczciwych motywów i zamiarów?
 9. Przeglądy pieców kremacyjnych prowadzone były jedynie w terminach, które nie kolidowały z ich pracą, tj. wykonywane były w weekendy, kiedy piece były wyłączone i wystudzone. Należy też zaznaczyć, że w trakcie pracy pieca nie można go otworzyć i przerwać rozpoczęty proces, co uniemożliwia jakiekolwiek ingerowanie w proces. Osoby oddające ciało, obecne są przy umieszczaniu go w piecu i wydobywaniu prochów.
 10. Śląski Zakład Pogrzebowy działa od 30 lat, posiada certyfikaty ISO, cieszy się poważaniem i uznaniem na rynku usług pogrzebowych oraz zgromadził wiele dziesiątek rekomendacji. Przestrzega rygorystycznych norm. Firma stale i profesjonalnie współpracuje z licznymi podmiotami zaufania publicznego, tak też traktując swoja pracę.
 11. Zakłady pogrzebowe, które przeprowadzały u nas kremacje, noszą się z zamiarem występowania do sądu w stosunku do każdego kto narusza ich dobre imię.

 

Apelujemy do mediów, by działały zgodnie z zasadą rzetelności dziennikarskiej, bo liczba wyżej wskazanych, wybranych argumentów – a pomijanych w przekazach medialnych jednoznacznie wskazuje na niejasne motywy działania osób, które usiłują zniszczyć dobre imię Zakładu, kierując się dalekimi od etycznych standardami - za co odpowiedzą przed sądem.

Drogą prawną wystąpimy też o wstrzymanie jakichkolwiek publikacji w tym temacie, gdyż są one po prostu niezgodne z prawdą i krzywdzące.

Ryszard Walicki
Dom Żałoby wraz z Kaplicą powstał około 1930 roku. Wybudowany w stylu późnego modernizmu, usytuowany jest w Bytomiu przy ulicy Piekarskiej 99. Obecnie znajduje się tu siedziba Śląskiego Zakładu Pogrzebowego “Firma Walicki”, dzięki któremu odzyskał swój pierwotny styl i wygląd.

Śląski Zakład Pogrzebowy Firma Walicki świadczy usługi na najwyższym poziomie. Jesteśmy cenionym i obdarzonym zaufaniem przedsiębiorstwem. Świadczymy usługi i rozwiązania na najwyższym poziomie, jakość naszych świadczeń potwierdzają liczne certyfikaty, min certyfikaty ISO.
Dysponujemy najnowocześniejszym prosektorium, urządzeniami kremacyjnymi, polem urnowym i kolumbarium.
Do instytucji i zakładów pogrzebowych kierujemy oferty specjalne z zakresu kremacji, oraz nowoczesnego prosektorium.
Od wielu lat swym doświadczeniem wspieramy Państwa w trudnych chwilach. Dziękujemy
Państwu za zaufanie jakim obdarzacie Naszą Firmę

“Firma Walicki” jest członkiem Polskiej Izby Pogrzebowej, która stoi na straży rzetelności wykonywanych usług.

"Firma Walicki" Śląski Zakład Pogrzebowy

ul. Piekarska 99

41 902 Bytom

tel: 48 32 281 42 18

e-mail: walicki@ka.onet.pl

Numer rachunku bankowego:38 1090 2011 0000 0005 3200 4260


CERTYFIKATY ISO

“Firma Walicki” posiada certyfikat ISO gwarantujący ciągłą kontrolę wykonywanych usług a jej właściciel - Ryszard Walicki, był wielokrotnie wyróżniany nagrodami - między innymi Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji za wzorcowe prowadzenie firmy.